அரசியல்

புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் – 2019

பழையன கழித்து, புதியன புகட்டும் இந்த இனிய புத்தாண்டில் (2019).

அனைத்து சகோதரர்கள் மற்றும் சகோதரிகளுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

இந்த புதிய வருடத்தில், புதிய கனவுகளை எதிர்நோக்கி இருக்கும் அனைவருக்கும் அவர்களின் கனவுகள் நிறைவேற எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.

தி தமிழன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s