Category: பாண்டிச்சேரி

புதுச்சேரி (பாண்டிச்சேரி)

வரலாறு புதுச்சேரியின் நகரமைப்பு பிரான்ஸ் நாட்டின் கலச்சரம் மற்றும் பண்பாடுகளை கொண்ட ஒரு நகரம். நேர்கோடான சாலைகள் இங்கு சிறப்பு அம்சங்கள் ஆகும். புதுச்சேரி நகரம் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரெஞ்சுப் பகுதி  இந்தியப் பகுதி  பிரெஞ்சுப் பகுதியில் குடிமைப்பட்ட கால பாணியல் சுவர்களுடனும் […]

ஆரோவில்

ஆரோவில், பாண்டிச்சேரியின் அருகே அமைந்துள்ள மிக அழகிய நகரம். இது பாண்டிச்சேரியில் இருந்து சுமார் 8கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இந்த நகரம், இன்னும் தனது இயற்கை சூழ்நிலையில் இருந்து மாறாமலும் மற்றும் அமைதியாகவும் இருக்கிறது. நான் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேற்று (4/12/16) மாலை ஆரோவில் […]